Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 09/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 43
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 14
8:00 Phim Đoạt tình Tập 66
9:00 Ngại gì không nói Số 73
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 41
10:30 Nào mình cùng đi Số 40
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 54
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 53
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 15
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 41
15:30 Thì ra là thế Số 25
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
16:00 Ước mơ của em Số 101
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 42
18:00 Ngại gì không nói Số 73
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 54
20:10 Thì ra là thế Số 25
20:30 Phim: Lửa tình Tập 55
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 67
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
23:00 Ước mơ của em Số 101
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 42
23:45 Thì ra là thế Số 25
0:00 Nào mình cùng đi Số 40
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.