Lịch phát sóng thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 09/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 09/10 )
6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 3
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 71
7:25:00 Music 4 Kids Số 90
7:45:00 Nhí tài năng số 27
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 9
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 27 ( Phần 2 )
9:45:00 Happy birthday Số 107
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 45
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 51
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 19
11:40:00 Khám phá thế giới số 50
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 8
12:40:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 27 ( Phần 2 )
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 112
14:00:00 Bảo vệ ông chủ Tập 22
15:15:00 Kids&Family new Số 56
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 19
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 9
16:35:00 Đôi tay xinh số 1
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 9
17:30:00 Fun with English Số 3
17:35:00 Happy birthday Số 108
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 28 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 20
19:15:00 Music 4 Kids Số 90
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 72
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 23
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 4
21:30:00 Hài : Tiếp thị cao cấp
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 10
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 9
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 20
23:50:00 Kids&Family new Số 56
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 28 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 9
1:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 51

Comments

comments

Comments are closed.