Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 08/03)

Đồng Diệu Tường Anh 08/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 41
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 33
9:00:00 Ngại gì không nói Số 86
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
10:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 4
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 57
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 93
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 14
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
15:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 4
15:30:00 Thì ra là thế Số 40
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 37
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18
17:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 5 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 86
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 15 PM
20:00:00 Thì ra là thế Số 40
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 94 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 34 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 72
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 5
23:45:00 Thì ra là thế Số 40
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.