Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 08/02)

Đồng Diệu Tường Anh 08/02/2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 30
7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết
7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
7:30:00 Ca nhạc Xuân
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 5
9:00:00 Ngại gì không nói Số 83
9:30:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 3
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 41
10:30:00 Ca Nhạc Thiếu nhi Tết
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 30
11:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 34
11:45:00 Ngày tết của Bo tập 1
11:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 65
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 17
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 35
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 41
15:30:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 3
16:00:00 Ca Nhạc Xuân
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ tập 30
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 42 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 83
18:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 31 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 18 PM
20:00:00 Phim hài : Táo quân lên trời PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 66 PM
21:30:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 6 PM
22:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 31
22:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 33
23:05:00 Giai điệu cuộc sống Số 42
23:20:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 41
23:35:00 Thì ra là thế Số 36
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 53
0:05:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 31
0:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42

Comments

comments

Comments are closed.