Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 08 tháng 10

thao.duong 07/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 61
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 15
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 29
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 50
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
8:00:00 Tình thầy trò Tập 16
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 4
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 34
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 5
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 29
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 15
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 4
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 29
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 16
17:30:00 Happy birthday Số 162
17:40:00 Ảo thuật Số 54
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 97
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 5
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 35
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 30
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 46
20:30:00 Tình thầy trò Tập 17
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 6
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 16
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 50
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 5
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 35
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 29
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.