Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 07/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 30
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 3
9:00 Ngại gì không nói Số 65
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46
10:30 Nào mình cùng đi Số 31
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 100
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 64
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 85
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 21
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 16
15:30 Thì ra là thế Số 17
15:45 Happy birthday Số 261
16:00 Ước mơ của em Số 82
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 47
18:00 Happy birthday Số 262
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 37 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 17
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 22
20:10 Thì ra là thế Số 17
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 86
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 4
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 17
23:00 Ước mơ của em Số 82
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 47
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 26
0:00 Nào mình cùng đi Số 31
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 17
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.