Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 07/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 3
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 94
9:00 Ngại gì không nói Số 77
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 3
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 5
10:30 Nào mình cùng đi Số 44
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 3
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 81
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 3
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 16
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 5
15:30 Thì ra là thế Số 29
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 108
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 4
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 6
18:00 Ngại gì không nói Số 77
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2) PL
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20 PM
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 82
20:10 Thì ra là thế Số 29
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 4
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 95 PM
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20
23:00 Ước mơ của em Số 108
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 6
23:45 Thì ra là thế Số 29
0:00 Nào mình cùng đi Số 44
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20
0:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.