Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 06/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/04/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 12
6:50 Lớp học vui nhộn Số 14 (P2)
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 15
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 29
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 14
9:00 Ngại gì không nói Số 44
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 15
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 12
10:30 Nào mình cùng đi Số 2
11:00 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 45
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
11:45 Theo bước con yêu Số 16
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 16
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 32
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 15
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 26
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 45
15:30 Ước mơ của em Số 38
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 121
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 12
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 16
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 13
18:00 Happy birthday Số 240
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 126
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 46
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 33
20:10 Ước mơ của em Số 38
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 17
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 15 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 46
23:00 Theo bước con yêu Số 16
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 44
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 13
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 124
0:00 Nào mình cùng đi Số 2
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 39
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 16

(Visited 107 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.