Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 05/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 31
9:00 Ngại gì không nói Số 69
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 21
10:30 Nào mình cùng đi Số 35
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 67
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 19
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 18
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 16
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 21
15:30 Thì ra là thế Số 20
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 41
16:00 Ước mơ của em Số 90
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 22
18:00 Ngại gì không nói Số 69
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 19
20:10 Thì ra là thế Số 20
20:30 Phim: Lửa tình Tập 20
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 32
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
23:00 Ước mơ của em Số 90
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 26
23:30 PHH:Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 22
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 38
0:00 Nào mình cùng đi Số 35
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 28
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 45

Comments

comments

Comments are closed.