Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 04/01)

Đồng Diệu Tường Anh 04/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2) PL
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 24
9:00:00 Ngại gì không nói Số 81
9:10:00
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 21
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 48
11:00:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 31
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 24
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 5
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
14:45:00
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 21
15:30:00 Thì ra là thế Số 33
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 34
16:15:00
16:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 22 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 81
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL
18:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 22 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 25 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 33
20:20:00
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 32 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 25 PM
22:30:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 22
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 60
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 22
23:45:00 Thì ra là thế Số 33
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 48
0:15:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 22
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.