Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 03/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11
6:50 Theo bước con yêu Số 33
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 16
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 4
9:00 Ngại gì không nói Số 60
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11
10:30 Nào mình cùng đi Số 26
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 86
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 59
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 50
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 26
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
15:30 Thì ra là thế Số 12
15:45 Happy birthday Số 256
16:00 Ước mơ của em Số 72
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 12
18:00 Happy birthday Số 257
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 27 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 27
20:10 Thì ra là thế Số 12
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 51
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 5
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
23:00 Theo bước con yêu Số 33
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 22
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 11
0:00 Nào mình cùng đi Số 26
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.