Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 02/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 43
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 20
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 59
9:00 Ngại gì không nói Số 72
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 20
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 37
10:30 Nào mình cùng đi Số 39
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 47
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 46
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 19
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 37
15:30 Thì ra là thế Số 24
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
16:00 Ước mơ của em Số 98
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 21
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 38
18:00 Ngại gì không nói Số 72
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 47
20:10 Thì ra là thế Số 24
20:30 Phim: Lửa tình Tập 48
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 60
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
23:00 Ước mơ của em Số 98
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 38
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 42
0:00 Nào mình cùng đi Số 39
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.