Lịch phát sóng thứ 5 ngày 02 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 02/10 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 64
7:25:00 Music 4 Kids Số 88
7:45:00 Nhí tài năng số 26
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 2
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 20 ( Phần 2 )
9:45:00 Happy birthday Số 107
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
10:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 50
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 12
11:40:00 Khám phá thế giới số 48
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 1
12:40:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 20
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 20 ( Phần 2 )
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 111
13:55:00 Bảo vệ ông chủ Tập 15
15:15:00 Kids&Family new Số 55
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 12
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 2
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 43
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 2
17:30:00 Fun with English Số 2
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 21 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 13
19:15:00 Music 4 Kids Số 89
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 65
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 16
21:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
21:30:00 Hài :Chăm con
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 3
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 2
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 13
23:50:00 Kids&Family new Số 55
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 21 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 2
1:20:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 50

Comments

comments

Comments are closed.