Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 01/02)

Đồng Diệu Tường Anh 01/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 52
9:00:00 Ngại gì không nói Số 82
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 37
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 58
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 10
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 37
15:30:00 Thì ra là thế Số 36
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 36
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 37 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 82
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 24 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 11 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 36
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 59 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 53 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 24
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 68
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 24
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 37
23:45:00 Thì ra là thế Số 36
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 52
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 24
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34

Comments

comments

Comments are closed.