Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 01 tháng 10

thao.duong 30/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 54
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 95
6:35:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 8
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 22
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 49
7:40:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 22
8:00:00 Tình thầy trò Tập 10
9:25:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 23
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 9
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 27
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 96
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 38
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 22
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 8
14:45:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 23
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 9
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 21
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 22
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 9
17:30:00 Happy birthday Số 161
17:40:00 Ảo thuật Số 53
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 24
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 28
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 23
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 45
20:30:00 Tình thầy trò Tập 11
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 39
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 9
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 49
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 21
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 24
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 28
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 22
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.