Lịch phát sóng thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 31/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 88
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 19
7:25:00 Music 4 Kids Số 102
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 9
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 12
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 1
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
10:20:00 Sách hay của bé Số 11
10:30:00 Happy birthday Số 119
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 18
11:40:00 Khám phá thế giới số 74
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 20
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 33
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 1
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 9
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 1
15:10:00 Đôi tay xinh số 13
15:20:00 Ảo thuật Số 13
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 18
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 21
17:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
17:35:00 Happy birthday Số 120
17:45:00 Sách hay của bé Số 11
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 2 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 19
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 20
20:10:00 Lớp học gà con Số 1
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 2
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 88
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 21
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 13
22:50:00 Sách hay của bé Số 11
23:10:00 Ảo thuật Số 13
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 19
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 2 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
0:50:00 Đôi tay xinh số 13
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.