Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 8/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/02/2017 Comments Off

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
06:50 – Đuổi vần bắt chữ (Số 64)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 10)
07:20 – Giai điệu cuộc sống (Số 55)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 8)
09:00 – Happy Birthday (Số 231)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 10)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 20)
10:30 – Ước mơ của em (Số 22)
11:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 65)
11:45 – Ai là người chiến thắng (Số 6)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Phim GĐ: Đoạt tình (Tập 57)
13:00 – Phim : Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 10)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 10)
14:30 – Ngại gì không nói (Số 36)
14:45 – Happy Birthday (Số 231)
15:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
15:30 – Nào mình cùng đi (Số 55)
16:00 – Theo bước con yêu (Số 9)
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 20)
17:00 – PHH: Lego friend (Tập 11)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 21)

BUỔI TỐI
18:00 – Đoán hay trúng ngay (Số 2)
18:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 15)
19:00 – Phim: Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 11)
20:10 – Ngại gì không nói (Số 36)
20:20 – Theo bước con yêu (Số 9)
20:30 – Phim: Đoạt tình (Tập 58)
21:30 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 9)
22:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 15)
23:00 – Lớp học vui nhộn (Số 4)
23:15 – Ước mơ của em (Số 22)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 21)
23:45 – Nào mình cùng đi (Số 55)
00:00 – Happy Birthday (Số 231)
00:15 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 15)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 11)

Comments

comments

Comments are closed.