Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 31/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 31/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 51
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 49
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 47
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 10
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 51
10:30 Ước mơ của bé Số 54
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 48
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 50
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 116
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 40
13:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 2
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31
14:30 Ngại gì không nói Số 51
14:45 Happy birthday Số 247
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 48
15:30 Nào mình cùng đi Số 10
16:00 Thì ra là thế Số 4
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 51
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 52
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 13 (P2)
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 49
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 3
20:10 Ngại gì không nói Số 51
20:20 Theo bước con yêu Số 24
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 41
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 48
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 49
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:15 Ước mơ của em Số 54
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 52
23:45 Nào mình cùng đi Số 10
0:00 Happy birthday Số 247
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 49
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.