Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 31/01)

Đồng Diệu Tường Anh 31/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 22
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 51
9:00:00 Thì ra là thế Số 36
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 36
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 68
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 22
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 57
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 9
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32
14:30:00 Ngại gì không nói Số 82
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 36
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 52
16:00:00 Thì ra là thế Số 3
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 22
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 36 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 10 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 82
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 58 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 52 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 36
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 52
0:00:00 Thì ra là thế Số 36
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 23
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.