Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 30/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 38
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 1
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 31
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 23
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 1
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 38
10:30 Ước mơ của bé Số 80
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 8
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 63 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 99
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 77
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 20
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 1
14:30 Ngại gì không nói Số 64
14:45 Happy birthday Số 260
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 8
15:30 Nào mình cùng đi Số 30
16:00 Thì ra là thế Số 16
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 38
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 2
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 39
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 24 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 9
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 14
20:10 Ngại gì không nói Số 64
20:20 Happy birthday Số 260
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 78
21:30 Phim : Bên nhau trọn đời Tập 32
22:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 9
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
23:15 Ước mơ của em Số 80
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 39
23:45 Nào mình cùng đi Số 30
0:00 Happy birthday Số 260
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 9
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.