Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 30 tháng 9

thao.duong 29/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 53
6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 29
6:35:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 7
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 21
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 21
7:40:00 Khám phá thế giới Số 54
8:00:00 Tình thầy trò Tập 9
9:25:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 22
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 22
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 26
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 96
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 37
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 21
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 7
14:45:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 22
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 45
16:00:00 Ảo thuật Số 52
16:10:00 Happy birthday Số 160
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 21
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 8
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 9
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 23
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 27
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 22
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 49
20:30:00 Tình thầy trò Tập 10
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 38
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 8
23:00:00 Khám phá thế giới Số 54
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 9
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 23
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 27
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 21
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.