Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 29/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 14
8:00 Phim Đoạt tình Tập 86
9:00 Thì ra là thế Số 28
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 52
10:30 Ước mơ của bé Số 106
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 74
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 73
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
14:30 Ngại gì không nói Số 76
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 52
15:30 Nào mình cùng đi Số 43
16:00 Thì ra là thế Số 28
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 1
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 74
20:10 Ngại gì không nói Số 76
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
20:30 Phim: Lửa tình Tập 75
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 87
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
23:15 Ước mơ của em Số 106
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 1
23:45 Nào mình cùng đi Số 43
0:00 Thì ra là thế Số 28
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.