Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 28/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 65
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 52
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 7+8
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 23
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 75
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 12
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 7+8
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 79
10:30 Ước mơ của bé Số 62
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 23
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 54 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 125
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 14
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 30
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 7+8
14:30 Ngại gì không nói Số 55
14:45 Happy birthday Số 251
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 23
15:30 Nào mình cùng đi Số 21
16:00 Thì ra là thế Số 7
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 79
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 9+10
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 80
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 13 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 24
19:00 Phim : Ngạo tửu giang hồ Tập 31
20:10 Ngại gì không nói Số 55
20:20 Theo bước con yêu Số 28
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 15
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 76
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 24
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
23:15 Ước mơ của em Số 62
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 80
23:45 Nào mình cùng đi Số 21
0:00 Happy birthday Số 251
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 24
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 9+10

Comments

comments

Comments are closed.