Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 28/03)

Đồng Diệu Tường Anh 28/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 53
9:00:00 Thì ra là thế Số 43
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 61
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 78
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15
11:30:00 Thì ra là thế Số 43
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 11
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 34
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11
14:30:00 Ngại gì không nói Số 89
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 61
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 60
16:00:00 Thì ra là thế Số 43
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 62 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 77
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 35 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 89
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 12 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 54 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 62
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 60
0:00:00 Thì ra là thế Số 43
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 16
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 12

Comments

comments

Comments are closed.