Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 27/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 23
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 35 (P2)
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 13
10:30 Ước mơ của bé Số 88
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 19
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 112
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 11
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 10
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36
14:30 Ngại gì không nói Số 68
14:45 Happy birthday Số 264
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 19
15:30 Nào mình cùng đi Số 34
16:00 Thì ra là thế Số 19
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 13
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 14
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 36 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 20
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 11
20:10 Ngại gì không nói Số 68
20:20 Happy birthday Số 264
20:30 Phim: Lửa tình Tập 12
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 24
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 20
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
23:15 Ước mơ của em Số 88
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 14
23:45 Nào mình cùng đi Số 34
0:00 Happy birthday Số 264
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 20
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37

Comments

comments

Comments are closed.