Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 27/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 138
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 16
9:00 Thì ra là thế Số 32
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 16
10:30 Ước mơ của bé Số 114
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 138
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 23
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 16
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23
14:30 Ngại gì không nói Số 80
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
15:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 16
15:30 Nào mình cùng đi Số 47
16:00 Thì ra là thế Số 32
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 17 PM
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 17
20:10 Ngại gì không nói Số 80
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 24
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 17
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 202
23:15 Ước mơ của em Số 114
23:30 PHH : Lặn nào Olly Tập 17
23:45 Nào mình cùng đi Số 47
0:00 Thì ra là thế Số 32
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.