Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 26/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 3
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 57
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 18
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 103
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 34
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 3
10:30 Ước mơ của bé Số 70
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 51
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 58
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 119
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 42
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 18
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6
14:30 Ngại gì không nói Số 59
14:45 Happy birthday Số 255
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 51
15:30 Nào mình cùng đi Số 25
16:00 Thì ra là thế Số 11
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 3
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 4
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 9 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 52
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 19
20:10 Ngại gì không nói Số 59
20:20 Theo bước con yêu Số 32
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 43
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 104
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 52
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
23:15 Ước mơ của em Số 70
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 4
23:45 Nào mình cùng đi Số 25
0:00 Happy birthday Số 255
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 52
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.