Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 26/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 11 + 12
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 44
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 35
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 12
9:00 Happy birthday Số 242
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 35
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 11 + 12
10:30 Ước mơ của bé Số 44
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 13
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 45
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 5
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 52
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 35
14:30 Ngại gì không nói Số 47
14:45 Happy birthday Số 242
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 13
15:30 Nào mình cùng đi Số 5
16:00 Theo bước con yêu Số 19
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 11 + 12
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 36
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 13+14
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 118
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 14
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 53
20:10 Ngại gì không nói Số 47
20:20 Theo bước con yêu Số 19
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 6
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 13
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 14
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15 Ước mơ của em Số 43
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 13 + 14
23:45 Nào mình cùng đi Số 5
0:00 Happy birthday Số 242
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 7
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.