Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 24/01)

Đồng Diệu Tường Anh 24/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 25
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 44
9:00:00 Thì ra là thế Số 35
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 25
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 32
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 66
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 50
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 2
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 25
14:30:00 Ngại gì không nói Số 12
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 32
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 51
16:00:00 Thì ra là thế Số 35
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 32 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) P
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 3 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 12
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 51 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 45 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 32
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 51
0:00:00 Thì ra là thế Số 35
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 15
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.