Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 23/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 31
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 60
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 34
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 24
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 29
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 34
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 31
10:30 Ước mơ của bé Số 78
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 27
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 62
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 97
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 70
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 6
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 34
14:30 Ngại gì không nói Số 63
14:45 Happy birthday Số 259
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 27
15:30 Nào mình cùng đi Số 29
16:00 Thì ra là thế Số 15
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 31
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 35
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 32
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 21 (P2)
18:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 2
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 7
20:10 Ngại gì không nói Số 63
20:20 Theo bước con yêu Số 31
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 71
21:30 Phim : Bên nhau trọn đời Tập 25
22:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 2
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
23:15 Ước mơ của em Số 78
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 32
23:45 Nào mình cùng đi Số 29
0:00 Happy birthday Số 259
0:15 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 2
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 35

Comments

comments

Comments are closed.