Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 38
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 44
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 23
9:00 Happy birthday Số 237
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 62
10:30 Ước mơ của bé Số 34
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 39
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 115
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 1
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 17
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26
14:30 Ngại gì không nói Số 42
14:45 Happy birthday Số 237
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
15:30 Nào mình cùng đi Số 61
16:00 Theo bước con yêu Số 1
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 62
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 63
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 116
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 31
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 18
20:10 Ngại gì không nói Số 42
20:20 Theo bước con yêu Số 1
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 2
21:30 Phim :Mã Vĩnh Trinh Tập 24
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 31
23:00 Lớp học vui nhộn Số 19
23:15 Ước mơ của em Số 34
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 63
23:45 Nào mình cùng đi Số 61
0:00 Happy birthday Số 237
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 31
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1

(Visited 265 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.