Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 14
8:00 Phim Đoạt tình Tập 79
9:00 Thì ra là thế Số 27
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 48
10:30 Ước mơ của bé Số 104
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 67
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 66
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14
14:30 Ngại gì không nói Số 75
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
15:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 48
15:30 Nào mình cùng đi Số 42
16:00 Thì ra là thế Số 27
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 49
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
18:30 PHH: Little Pony Tập 5
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 67
20:10 Ngại gì không nói Số 75
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
20:30 Phim: Lửa tình Tập 68
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 80
22:30 PHH: Little Pony Tập 5
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 13
23:15 Ước mơ của em Số 104
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 49
23:45 Nào mình cùng đi Số 42
0:00 Thì ra là thế Số 27
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 5
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.