Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/03)

Đồng Diệu Tường Anh 21/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 4
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 46
9:00:00 Thì ra là thế Số 42
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 4
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 57
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 76
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 4
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 27
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 4
14:30:00 Ngại gì không nói Số 88
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 57
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 59
16:00:00 Thì ra là thế Số 42
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 58 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 76
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 28 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 88
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 5 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 47 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 58
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 59
0:00:00 Thì ra là thế Số 42
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 9
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 5

Comments

comments

Comments are closed.