Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 21 tháng 10

thao.duong 20/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 74
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 28
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 42
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 24
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 15
7:45:00 Khám phá thế giới Số 57
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 2
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 2
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 47
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 99
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 18
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 12
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 28
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 2
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 48
16:00:00 Ảo thuật Số 55
16:10:00 Happy birthday Số 163
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 42
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 29
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 15
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 3
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 48
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 13
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 3
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 19
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 29
23:00:00 Khám phá thế giới Số 57
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 3
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 48
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 42
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 29

Comments

comments

Comments are closed.