Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 16
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 33 (P2)
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29
10:00 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
10:30 Ước mơ của bé Số 86
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 12
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 66
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 108
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 4
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 3
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29
14:30 Ngại gì không nói Số 67
14:45 Happy birthday Số 263
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 12
15:30 Nào mình cùng đi Số 33
16:00 Thì ra là thế Số 18
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 33 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 13
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 4
20:10 Ngại gì không nói Số 67
20:20 Happy birthday Số 263
20:30 Phim: Lửa tình Tập 5
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 17
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 13
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 15
23:15 Ước mơ của em Số 86
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
23:45 Nào mình cùng đi Số 33
0:00 Happy birthday Số 263
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 13
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 30

Comments

comments

Comments are closed.