Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 19/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 100
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 56
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 96
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 21 (P2)
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 100
10:30 Ước mơ của bé Số 68
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 44
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 57
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 82
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 35
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 11
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50
14:30 Ngại gì không nói Số 58
14:45 Happy birthday Số 254
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 44
15:30 Nào mình cùng đi Số 24
16:00 Thì ra là thế Số 10
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 100
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 101
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 6 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 45
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 12
20:10 Ngại gì không nói Số 58
20:20 Theo bước con yêu Số 31
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 36
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 97
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 45
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
23:15 Ước mơ của em Số 68
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 101
23:45 Nào mình cùng đi Số 24
0:00 Happy birthday Số 254
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 45
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52

Comments

comments

Comments are closed.