Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 17/01)

Đồng Diệu Tường Anh 17/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 36
9:00:00 Thì ra là thế Số 34
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 28
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 64
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 42
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 35
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18
14:30:00 Ngại gì không nói Số 11
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 28
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 50
16:00:00 Thì ra là thế Số 34
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 28 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 36 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 11
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 43 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 38 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 29
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 50
0:00:00 Thì ra là thế Số 34
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.