Lịch phát sóng thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 16/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 73
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 6
7:25:00 Ảo thuật Số 11
7:35:00 Sách hay của bé Số 9
7:45:00 Nhí tài năng Số 38
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 56
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 26
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 7
10:20:00 Khám phá thế giới Số 70
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 6
11:40:00 Happy birthday Số 117
11:50:00 Nhìn hình bắt chữ Số 55
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 5
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 18
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 26
13:15:00 Fun with English Số 11
13:30:00 Sách hay của bé Số 9
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 35
15:10:00 Music 4 kids Số 100
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 6
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 26
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 6
17:30:00 Đôi tay xinh Số 11 PM
17:35:00 Ảo thuật Số 11
17:45:00 Fun with English Số 11
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 27
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 7
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 7
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 36
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 73
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 6
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 57
22:50:00 Khám phá thế giới Số 70
23:10:00 Nhìn hình bắt chữ Số 55
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 7
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 27
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 26
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 7
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.