Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 16/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 60
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 27
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 17
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 29
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24
10:30 Ước mơ của bé Số 76
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 60
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 92
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 63
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 1
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 27
14:30 Ngại gì không nói Số 62
14:45 Happy birthday Số 258
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
15:30 Nào mình cùng đi Số 28
16:00 Thì ra là thế Số 14
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 28
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 25
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 18 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 40
20:10 Ngại gì không nói Số 62
20:20 Theo bước con yêu Số 34
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 64
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 18
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
23:15 Ước mơ của em Số 76
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25
23:45 Nào mình cùng đi Số 28
0:00 Happy birthday Số 258
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 28

Comments

comments

Comments are closed.