Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 69
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 19
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 52
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 16
9:00 Happy birthday Số 236
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 19
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
10:30 Ước mơ của bé Số 32
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 23
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 70
11:45 Ai là người chiến thắng Số 11
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 92
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 10
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 19
14:30 Ngại gì không nói Số 41
14:45 Happy birthday Số 236
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 23
15:30 Nào mình cùng đi Số 60
16:00 Theo bước con yêu Số 14
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 20
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 113
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 24
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 11
20:10 Ngại gì không nói Số 41
20:20 Theo bước con yêu Số 14
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 93
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 17
22:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 24
23:00 Lớp học vui nhộn Số 18
23:15 Ước mơ của em Số 32
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
23:45 Nào mình cùng đi Số 60
0:00 Happy birthday Số 236
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 24
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.