Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00 Phim Đoạt tình Tập 72
9:00 Thì ra là thế Số 26
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 44
10:30 Ước mơ của bé Số 103
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 60
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 59
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
14:30 Ngại gì không nói Số 74
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 44
15:30 Nào mình cùng đi Số 41
16:00 Thì ra là thế Số 26
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 45
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 60
20:10 Ngại gì không nói Số 74
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
20:30 Phim: Lửa tình Tập 61
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 73
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
23:15 Ước mơ của em Số 103
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 45
23:45 Nào mình cùng đi Số 41
0:00 Thì ra là thế Số 26
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.