Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 15 tháng 4 năm 2015

Chúc Nguyễn 14/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 89
6:30:00 Tiền vào túi ai : Bạn là triệu phú Số 13
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 18
7:25:00 Ảo thuật Số 4
7:35:00 Happy birthday Số 135
7:45:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 7
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 48
9:15:00 Huyền thoại Chima Tập 11
9:45:00 Sách hay của bé Số 26
9:55:00 Ô số kì diệu Số 11
10:20:00 Khám phá thế giới Số 30
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 25
11:45:00 Tiền vào túi ai : Nhìn hình đoán chữ Số 72
12:00:00 Ninja Go Tập 21
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Huyền thoại chima Tập 11
13:15:00 Sách hay của bé Số 26
13:30:00 Happy birthday Số 135
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 23
15:10:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 7
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 25
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 23
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 16
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 4
17:45:00 Tiền vào túi ai : Nhìn hình đoán chữ Số 72
18:00:00 Huyền thoại Chima (P1) Tập 12
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 26
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 19
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 26
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 24
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 89
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 49
22:50:00 Tiền vào túi ai : Nhìn hình đoán chữ Số 72
23:00:00 Khám phá thế giới Số 30
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 26
23:50:00 Huyền thoại chima ( P1 ) Tập 12
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 23
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 24
1:20:00 Ninja Go Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.