Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 14/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 65
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 51
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 45
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 28
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 61
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 22
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 45
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 65
10:30 Ước mơ của bé Số 58
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 52
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 54
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 16
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 45
14:30 Ngại gì không nói Số 53
14:45 Happy birthday Số 249
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9
15:30 Nào mình cùng đi Số 19
16:00 Thì ra là thế Số 6
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 65
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 10
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 17
20:10 Ngại gì không nói Số 53
20:20 Theo bước con yêu Số 26
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 1
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 62
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 10
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
23:15 Ước mơ của em Số 58
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
23:45 Nào mình cùng đi Số 19
0:00 Happy birthday Số 249
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 10
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46

Comments

comments

Comments are closed.