Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 14 tháng 10

thao.duong 13/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 67
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 21
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 35
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 23
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 12
7:45:00 Khám phá thế giới Số 56
8:00:00 Tình thầy trò Tập 21
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 10
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 24
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 40
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 98
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 11
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 5
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 21
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 10
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 47
16:00:00 Ảo thuật Số 54
16:10:00 Happy birthday Số 162
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 35
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 22
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 12
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 11
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 41
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 6
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 51
20:30:00 Tình thầy trò Tập 22
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 12
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 22
23:00:00 Khám phá thế giới Số 56
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 11
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 41
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 35
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.