Lịch phát sóng (Thứ 4 ngày 13/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/09/2017 Comments Off

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1
6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
6:15 Giai điệu cuộc sống Số 30
6:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 52
6:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
7:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 22
7:15 Vì sao thế Số 21
7:20 Ngại gì không nói Số 66
7:45 Đoán hay trúng ngay Số 37
8:00 Phim :Đoạt tình – Tập 9
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 37
9:25 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 22
9:45 Thì ra là thế Số 18
10:05 Ngại gì không nói Số 66
10:25 Ước Mơ của em số 83
10:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
11:00 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 5
11:40 Vì sao thế Số 27 – mới
12:00 Phim : Mộc lan thời @ – Tập 91
13:00 Phim : Đại nhân vật – Tập 27
14:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 22
14:20 Ngại gì không nói Số 66
14:30 Happy birthday Số 262
15:00 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 5
15:30 Nào mình cùng đi Số 32
16:00 Thì ra là thế Số 18
16:20 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 52
16:40 Khu vườn tuổi thơ Số 23
17:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 23
17:15 Ước Mơ của em số 84
17:35 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 53
18:00 Happy birthday Số 262
18:25 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 6
19:00 Phim : Đại nhân vật – Tập 28
20:00 Ngại gì không nói Số 66
20:15 Happy birthday Số 262
20:30 Phim : Mộc lan thời @ – Tập 92
21:30 Phim : Đoạt tình – Tập 10
22:20 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 6
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 30
23:10 Ước Mơ của em số 84
23:45 Nào mình cùng đi Số 32
0:35 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.