Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 13/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 9
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 2
9:00 Thì ra là thế Số 30
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 9
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 8
10:30 Ước mơ của bé Số 110
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 9
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 2
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 9
14:30 Ngại gì không nói Số 78
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 8
15:30 Nào mình cùng đi Số 45
16:00 Thì ra là thế Số 30
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 10
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 9
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 3
20:10 Ngại gì không nói Số 78
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 10
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 3
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15 Ước mơ của em Số 110
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 9
23:45 Nào mình cùng đi Số 45
0:00 Thì ra là thế Số 30
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.