Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 12/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 93
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 55
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 35+36
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 25
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 89
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 35+36
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 93
10:30 Ước mơ của bé Số 66
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 37
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 56 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 127
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 28
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 4
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 35+36
14:30 Ngại gì không nói Số 57
14:45 Happy birthday Số 253
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 37
15:30 Nào mình cùng đi Số 23
16:00 Thì ra là thế Số 9
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 93
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 37+38
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 94
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 3 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 38
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 5
20:10 Ngại gì không nói Số 57
20:20 Theo bước con yêu Số 30
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 29
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 90
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 38
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15 Ước mơ của em Số 66
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 94
23:45 Nào mình cùng đi Số 23
0:00 Happy birthday Số 253
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 38
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 37+38

Comments

comments

Comments are closed.