Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 12/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 11
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 40
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 21
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 20
9:00 Happy birthday Số 240
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 21
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 18
10:30 Ước mơ của bé Số 40
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 51
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 42
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 95
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 22
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 38
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 21
14:30 Ngại gì không nói Số 45
14:45 Happy birthday Số 240
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 51
15:30 Nào mình cùng đi Số 3
16:00 Theo bước con yêu Số 17
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 18
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 22
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 19
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 128
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 52
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 39
20:10 Ngại gì không nói Số 45
20:20 Theo bước con yêu Số 17
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 23
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 21 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 52
23:00 Lớp học vui nhộn Số 15
23:15 Ước mơ của em Số 40
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 19
23:45 Nào mình cùng đi Số 3
0:00 Happy birthday Số 240
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 52
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.