Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 12 tháng 8

thao.duong 11/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 4
6:30:00 TVTA: Tu tu xình xịch Số 18
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 10
7:00:00 PHH : Zinba Tập 37
7:30:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 14
7:45:00 Trại hè âm nhạc Số 4
8:00:00 Hoán đổi linh hồn Tập 20
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 9
9:55:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 15
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 17
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89
12:00:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 8
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 17
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 10
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 9
15:30:00 Ngày hạnh phúc Số 39
16:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 42
16:20:00 PHH : Zinba Tập 37
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 35
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 10
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 18
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 18
20:00:00 Phim hài
20:30:00 Hoán đổi linh hồn Tập 21
21:30:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 9
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 42
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 10
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 18
0:30:00 PHH: Zinba Tập 37
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11
1:30:00 Nào mình cùng đi Số 35
1:45:00 Khám phá thế giới Số 47

Comments

comments

Comments are closed.