Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/04)

Đồng Diệu Tường Anh 11/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 29
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 146
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 23+24
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 22
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 67
9:00:00 Thì ra là thế Số 45
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 23+24
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 69
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 81
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 29
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
12:00:00 Phim GĐ: Cộng sự Tập 2
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 48
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 23+24
14:30:00 Ngại gì không nói Số 91
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 61 (P2) PL
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 69
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 62
16:00:00 Thì ra là thế Số 45
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 29
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25+26
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 70 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 82
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 49 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 91
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 3 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 68 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 70
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 62
0:00:00 Thì ra là thế Số 45
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25+26
 

Comments

comments

Comments are closed.